• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Dziś sędziowie, jutro my!

Kiedy obrona Konstytucji jest powodem do wszczęcia postępowania przeciwko sędziemu, a sędziów obciąża to, że stoją po stronie prawa, a nie politycznego interesu, najważniejszą bronią wolnych obywateli jest solidarność. Solidarność z sędziami, którzy niezłomnie stoją po stronie państwa prawa i nie ulegają politycznej presji. Akcja Demokracja zebrała pod apelem1 „Dziś sędziowie, jutro my!” ponad 10 tys. podpisów aktywistów i aktywistek, chcących przekazać represjonowanym sędziom wyrazy solidarności, wsparcia i szacunku. Poniżej znajdziecie Państwo także kilka z tysięcy komentarzy, jakie napisały osoby podpisujące się pod apelem. Apel wraz z podpisami został przekazany sędziom przesłuchiwanym przez neoKRS (Komitet Rozbiórki Sądownictwa): Waldemarowi Żurkowi i Igorowi Tuleyi. Dziś za pośrednictwem Kwartalnika „Iustitia”, przekazujemy go wszystkim sędziom w Polsce, stojącym na straży praw i wolności każdego z nas.

Szanowni Państwo,

przez ostatnie miesiące z rosnącym niepokojem obserwujemy działania obozu rządzącego, zmierzające do przejęcia kontroli nad sądownictwem w Polsce. Uważamy, że swoją ingerencją w funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości przyczynia się on nie do naprawy, a upadku rządów prawa w Polsce.

Jednocześnie widzimy wysiłki, które Wy, sędziowie, podejmujecie w kierunku ratowania trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne są to wartości dla naszego codziennego życia. Są gwarancją, że jeśli spotkamy się w sądzie z przedstawicielem władzy, jego krewnym czy znajomym, wydany wyrok nie będzie podyktowany posłuszeństwem wobec sprawujących władzę w parlamencie.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym prawem w naszym państwie, a jej przepisy powinny spotykać się z bezwzględnym szacunkiem. Z oburzeniem przyjęliśmy informację o tym, że za działanie w zgodzie z tą wartością, możecie zostać pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dziś sędziowie poddawani są represjom ze strony władzy, jutro może to być każdy i każda z nas.

Chcemy wyrazić podziw dla Waszej niezłomnej postawy oraz podkreślić swoją solidarność z podejmowanymi przez Was działaniami w celu obrony Konstytucji. Nie ma naszej zgody na represje wobec tych, którzy bronią Konstytucji. Nie ma naszej zgody na polityczny nacisk na sędziów, jak również na opuszczanie tych, którzy z odwagą walczą o wspólne dla nas sprawy. Sędziowie, jesteśmy z Wami!

10 495 aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji

 

„Szanowni Państwo Sędziowie,

dziękuję za Waszą prawość, nieugiętość i odwagę walki o niezawisłość sądów i dobro wszystkich obywateli Polski! Wiem, że to dla Was niezwykle trudny czas, ale tylko w Was i w tym, że jesteśmy w europejskiej rodzinie – nasza nadzieja! Jeszcze raz z głębi serca DZIĘKUJĘ!”

Justyna, Puszczykowo

Sądy muszą być niezawisłe, żeby wydawać niezawisłe, sprawiedliwe wyroki. To leży w interesie nas wszystkich. Bardzo szanuję ludzi, którzy mają odwagę stanąć w obronie prawdy. Bardzo szanuję sędziów, którzy narażając swoje kariery, przeciwstawili się totalitarnym dążeniom władzy.

Renata, Warszawa

Trójpodział władzy to niezbędny warunek demokracji. Podziwiam i chcę wspierać tych Sędziów, którzy nie bacząc na możliwe konsekwencje, walczą o niezależność sądownictwa. Szacunek!

Magdalena, Warszawa

Uważam, że sąd ma służyć zwykłym ludziom, a nie oczekiwaniom władzy. Sąd wymaga poprawy, ale nie demolki. Każdy ma prawo do swobody wypowiedzi, odważnym sędziom należy się wsparcie.

Małgorzata, Poznań

Przyzwoitość ma swoją cenę. Dzisiaj płacą ją sędziowie, jutro może zapłacić ją każdy z nas, oskarżony z byle powodu, pozbawiony prawa do niezależnego sądu, zniszczony przez system, w którym prokurator i sędzia, zastraszeni, grają w tej samej drużynie.

Marcin, Szczytniki

Wychowana w PRL-u, dzisiaj nie wierzę w to, jak niszczy się ten wolny kraj, w tym sądownictwo. Bezgranicznie podziwiam Tych odważnych ludzi, którzy ryzykując swoim spokojem, swoją przyszłością zawodową, swoją i swoich najbliższych przyszłością w ogóle, narażają się na niesprawiedliwe i nieuczciwe ataki i prześladowania, stając po stronie prawdy w walce o naszą wspólną dobrą przyszłość. Wobec tej niesprawiedliwości możemy tylko być razem i wspierać Ich myślą i naszą obecnością. I tak też robię. Dziękujemy za Waszą odwagę, niezłomność, trwanie przy najważniejszych wartościach!

Krystyna, Warszawa

Czasy demolowania prawa kiedyś się skończą. Duży szacunek dla sędziów, którzy w czasie tej próby stoją na straży prawa. Będę pamiętał, kto jest człowiekiem prawym, a kto się sprzeniewierzył wartościom zawartym w Konstytucji.

Robert, Poznań

1 Apel dostępny jest na: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/dzis-sedziowie-jutro-my