• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(10)/2012, dodano 17 lutego 2013.

Edytorial

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz
(inne teksty tego autora)

Szanowni Czytelnicy,

Oddajemy Państwu jubileuszowy 10 numer Kwartalnika, a w nim kilka ciekawych artykułów i kilka mniej „ciekawych” informacji. Tradycyjnie, piszemy o prawie cywilnym, karnym i oczywiście ustrojowym. Staramy się informować o najważniejszych wydarzeniach dla sędziów, dając każdemu – zgodnie z hasłem przewodnim Kwartalnika – możliwość przedstawienia zdania odrębnego. Mam nadzieję, że wydając czasopismo SSP „Iustitia” nie postępujemy wbrew Konstytucji i „de facto nie jesteśmy organem związku zawodowego, czego to zabrania sędziom ustawa zasadnicza”, a tym samym, że będziemy mogli dalej się spotykać z naszymi Czytelnikami. Kwartalnik jest chyba dowodem na to, że takie zarzuty Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w stosunku do ok. 3300 sędziów Rzeczypospolitej Polskiej, i zarazem Czytelników Kwartalnika, są – delikatnie rzecz ujmując – krzywdzące. Ta wypowiedź dotyczy osób sprawujących wymiar sprawiedliwości. Co nie mniej ważne, mogła podważyć zaufanie społeczeństwa do trzeciej władzy, będącej niezbędnym elementem ustrojowym demokratycznego państwa prawa.

Zachęcam do lektury artykułu będącego tematem numeru, autorstwa sędziego Wojciecha Łukowskiego, który stawia fundamentalne pytanie o rejestry i postępowanie rejestrowe w Polsce. Poruszane problemy stanowią zarazem polemikę z zarzutami „prawników-celebrytów” co do sądów, które były echem afery AmberGold. Pomimo ukazanych trudności i znaczącego wpływu ilości spraw, ten fragment działalności sądów nie daje podstaw do gruntownie przeprowadzonej krytyki ich sprawności. Potwierdzenie tego, że z szybkością postępowań sądowych nie jest źle, stanowi publikowana w niniejszym numerze druga część wypowiedzi sędziego Łukasza Kurnickiego, który tłumaczy zawiłości mierników czasu trwania tych postępowań. Szczególnie lekturę polecam licznym wyznawcom statystyk oraz sędziom, bo widać, że są powody do satysfakcji. Z zadowoleniem witam na stronach Kwartalnika aplikantkę KSSiP – Aleksandrę Różnowską – z artykułem rzetelnie przedstawiającym status referendarza sądowego w Hiszpanii. Optymistycznych akcentów dotyczących pracy sądów i sędziów nie trudno doszukać się w wypowiedziach zawartych w wywiadzie z byłym Prezesem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa Marcinem Dziurdą. Zachęcam także do zwrócenia uwagi na komentarze sędziów i przedstawiciela palestry odnośnie tzw. posiedzeń wigilijnych i proponowanych zmian dotyczących sprawozdań przed sądem rozpoznającym apelację (art. 377 KPC).

Wracając do kwestii ustrojowych, nie można nie wspomnieć o wyroku TK z 12.12.2012 r. (sygn. K 1/12), dotyczącym wynagradzania sędziów. Jest to bowiem sprawa niezwykle istotna, co nie tylko wynika z faktu regulacji zagadnienia w Konstytucji RP (art. 178 ust. 2), ale i tego, że z pytaniem wystąpił Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski, a także że pochylił się nad nim pełen skład Trybunału. Orzeczenie, choć jeszcze bez uzasadnienia, stanowi wdzięczny obiekt do komentarzy m.in. na płaszczyźnie prawa ustrojowego i procesowego. Pewnym ułatwieniem niewątpliwie mogą być zdania odrębne zgłoszone przez sędziów Mirosława GranataWojciecha Hermelińskiego. Być może dopełnieniem argumentacji Trybunału będą orzeczenia wydane w związku z pytaniami sądów powszechnych, w których kwestionowano także naruszenie zasad prawidłowej legislacji przez pominięcie konsultacji z Krajową Radą Sądownictwa. Krótko mówiąc, ogłaszam konkurs na glosę do tego wyroku Trybunału. Szczegóły niżej oraz na stronie internetowej Kwartalnika. Życzę przyjemnej lektury,

 

Krystian Markiewicz

Redaktor Naczelny