• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(15)/2014, dodano 8 maja 2014.

Edytorial

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz
(inne teksty tego autora)

Szanowni Czytelnicy,

Numer, który macie Państwo przed sobą, z uwagi na jego pokonferencyjny dodatek, zawiera szereg wypowiedzi cywilistycznych. Staraliśmy się jednak właściwie
go zbilansować przez odpowiednie nasycenie wypowiedziami ustrojowymi, w tym dotyczącymi życia SSP „Iustitia”, tekstami karnymi i z zakresu prawa międzynarodowego.

Szczególnie polecam tekst uznanego konstytucjonalisty prof. Bogusława Banaszaka. Artykuł „Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania niezawisłości sędziowskiej” zawiera wiele krytycznych uwag dotyczących orzecznictwa TK oraz ostatnich nowelizacji PrUSP. Szczególnie interesujące są spostrzeżenia Autora odnoszące się
do okresowych ocen sędziów oraz zasady stabilizacji wykonywania urzędu, w kontekście likwidacji małych sądów. Niestety, nie widać końca nowatorskich pomysłów ministerstwa. Kolejne projekty przedstawiane jako znaczący krok mający na celu poprawę stanu sądownictwa, m.in. przez wielokrotnie zapowiadany powrót sędziów tam urzędujących na stanowiska sędziów orzekających, niewiele mają wspólnego z głoszonymi deklaracjami. Projekty zmian były przedmiotem opinii zarówno
SSP „Iustitia”, jak i kilku oddziałów Stowarzyszenia (zob. s. 48 i n.). Projekty te są też dowodem na to, że nie ma nie tylko realnego, ale nawet pozornego dialogu między władzą wykonawczą a sądowniczą. Jak trafnie, acz powściągliwie zdiagnozował P. Skuczyński, w artykule „Instytucjonalizacja dialogu społecznego
w sądownictwie i zawodach prawniczych”, „istotnym problemem jest istnienie woli politycznej do udziału w takim dialogu ze strony Ministra Sprawiedliwości, którego rola w procesie legislacyjnym w omawianym obszarze jest w praktyce bardzo doniosła. Co do istnienia takiej woli można obecnie wyrazić sceptycyzm, przy czym nie tyle odnosi się do konkretnej osoby Ministra, co raczej wieloletniej praktyki całej instytucji”. Problematyka ta, w nieco innym ujęciu, została podjęta przez sędziego R.K. Kozłowskiego w tekście ,,Porozmawiajmy o strategii”, do lektury którego zachęcam.

W tym numerze znajdziecie Państwo także interesującą wypowiedź dra Bogumiła Zygmunta o środku karnym w postaci zakazu wstępu do ośrodków gier
i uczestnictwa w grach hazardowych. Polecam Państwa uwadze również wywiad z Prezesem NRA adw. Andrzejem Zwarą. Można tam znaleźć wypowiedzi dotyczące nie tylko samej Palestry, ale i szersze spojrzenie na zmiany ustrojowe oraz procesowe, które już miały miejsce, albo pozostające obecnie w sferze postulatów.

W dniu 5.11.2013 r. miała miejsce konferencja organizowana przez Redakcję Kwartalnika „Iustitia” oraz Wydawnictwo C.H.Beck „Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego”. W specjalnym dodatku do numeru znajdziecie Państwo wypowiedzi biorących w niej udział prelegentów i dyskutantów. Członkom Stowarzyszenia „Iustitia”, dla których taka dawka wiedzy będzie niewystarczająca, zapewniamy przekazaną nam publikację pod red. prof. E. Kowalewskiego „Odszkodowanie
za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym”, która została zaktualizowana już po wspomnianej wyżej konferencji.

Z życzeniami dobrej lektury,

Krystian Markiewicz
Redaktor Naczelny