• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(21)/2015, dodano 27 grudnia 2015.

Edytorial

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz
(inne teksty tego autora)

Szanowni Czytelnicy,

Numer Kwartalnika, który macie Państwo przed sobą, poświęcony jest w dużej mierze problematyce referendarza sądowego. Publikowane artykuły, to tylko wybrane spośród tych, które zostały nadesłane w związku z konferencją organizowaną przez Redakcję Kwartalnika i Wydawnictwo C.H.Beck. Artykuł dr Anety Arkuszewskiej systematyzuje zagadnienia dotyczące pozycji procesowej referendarza sądowego na tle aktualnej i proponowanej regulacji prawnej. Bardziej szczegółowe rozważania zawarte są w publikacji dr Anny Kościółek. Odnoszą się one do udziału referendarza sądowego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Dopełnieniem jest artykuł Marcina ­Kuźmika, który przybliża tematykę udziału referendarza sądowego w sprawach karnych. Z uwagi na istotną rolę tego podmiotu w funkcjonowaniu systemu ochrony prawnej, zapewne przyjdzie jeszcze wrócić do zagadnienia. Analiza regulacji ustrojowych i procesowych daje podstawę do twierdzenia, że na przestrzeni lat zakres kompetencyjny referendarza stale się zwiększa. O korzyściach z tym związanych nie trzeba mówić. Niestety, za zmianami legislacyjnymi nie idzie zwiększenie liczby etatów referendarskich. Tym samym poprawa samopoczucia prawodawców nie idzie w parze z rzeczywistym, a nie wirtualnym, odciążeniem sędziów. Miejmy nadzieję, że w końcu doczekamy się poprawy choćby w tym zakresie.

Stosunkowo rzadko poruszana jest w literaturze procesowej problematyka zdania odrębnego. Nie jest to zbyt często wykorzystywana regulacja. Z tym większym zadowoleniem publikujemy artykuł Janusza Gujdy: „Zdanie odrębne jako forma »krytyki« wyroku sądowego w procesie karnym”.

Istotne dla wielu są rozważania Tomasza Niemca dotyczące zwrotu pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziego. Rozważania autora dotyczą przede wszystkim sytuacji, gdy doszło do wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego i tego, jak wówczas kształtuje się wysokość oprocentowania niespłaconej kwoty pożyczki.

W interesujący sposób problematykę czasu pracy sędziego przedstawił sędzia Grzegorz Chmiel. Wielu z nas zna jego barwne i trafne wypowiedzi z prowadzonego bloga. Tych, którzy nie mieli jeszcze okazji, zachęcam do odwiedzenia: http://sub-iudice.blogspot.com. Ponadto w numerze stali goście – dr hab. Jacek Barcik, Dariusz ­Drajewicz.

Z uwagi na to, że Kolegium hołduje zasadzie, iż nigdy nie jest się wystarczająco dobrym, prosimy naszych Czytelników o pomoc w doskonaleniu Kwarty. Prosimy, aby uwagi dotyczyły treści i formy publikacji oraz wypowiedzenia się odnośnie roli, jaką spełnia czasopismo. Od pierwszego numeru zachęcaliśmy Państwa do dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami. By ułatwić wzajemny dialog zamieszczamy ankietę w formie tzw. wkładki, którą można przesłać na adres Kwartalnika. Poza tym ankieta jest zamieszczona na stronie www.kwartalnikiustitia.pl.
Można ją wypełnić bezterminowo. Oczywiście pozostają też dobrze działające dotychczasowe formy rozmów bezpośrednich lub telefonicznych.

Tymczasem, w tradycyjnej, papierowej formule życzę Państwu w imieniu Kolegium dobrej lektury,

Krystian Markiewicz
Redaktor Naczelny