• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(26)/2016, dodano 30 marca 2017.

Edytorial

Tomasz Zawiślak
(inne teksty tego autora)

Szanowni Czytelnicy,

Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer naszego Kwartalnika.

Zacznę od tego, że po ponad roku trzymania nas w niepewności, Minister Sprawiedliwości przedstawił pod koniec stycznia br. plany dotyczące tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości. Kilka dni później zostały ujawnione projekty ustaw zmieniających ustawy o KRS i o KSSiP.

Niestety potwierdziła się część naszych obaw o gwarancje konstytucyjnych zasad niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów: wybór sędziów do KRS przez parlament, skrócenie kadencji obecnych członków KRS, utworzenie w SN specjalnej, autonomicznej izby dyscyplinarnej ds. sędziów, z prawdopodobnym udziałem tzw. czynnika ludowego.

Z drugiej strony, wśród osób mających nadzieje na pozytywne zmiany (m.in. demokratyzacja wyborów członków KRS, wzmocnienie samorządności sędziowskiej i statusu sędziów sądów rejonowych, likwidacja feudalnej struktury sądów powszechnych) rozległy się głosy zawodu: góra urodziła mysz, z deszczu pod rynnę…

Paradoksalnie, nawet w wypowiedziach przedstawicieli władzy politycznej pobrzmiewają echa Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich. Z medialnych wypowiedzi Ministra Zbigniewa Ziobry wynika, że Kongres wszystko zmienił. Niezależnie od sposobu rozumienia „przełomowości” Kongresu, był on ważnym wydarzeniem i dlatego będziemy do niego wracać, a szczególnie do tez uchwał kongresowych.

Wiodącym tekstem tego numeru jest artykuł Małgorzaty Stanek o tzw. reformie Gowina i jej następstwach. Warto przypomnieć, jak w niezbyt odległej przeszłości politycy „reformowali” sądownictwo. Dla nich to także powinna być lektura obowiązkowa. Przedstawiciele MS powołują się na wzorce zachodnie, m.in. rozwiązania obowiązujące w Hiszpanii w zakresie powoływania członków KRS. Artykuł dr. Katarzyny Gajdy-Roszczynialskiej pozwoli na zweryfikowanie wersji ministerialnej.

Wiele ciekawych informacji dotyczących sądownictwa i aktywności naszego Stowarzyszenia uważny Czytelnik znajdzie w dziale dotyczącym aktualności. Ważnym elementem naszej działalności jest organizowanie konferencji. W bieżącym numerze publikujemy dwa referaty wygłoszone na konferencji pt. „Udział sędziego w debacie publicznej”, zorganizowanej przez SSP „Iustitia” w Warszawie w dniu 26.9.2016 r.: prof. dr. hab. dr. h. c. mult. Jerzego Stelmacha („Sędzia w życiu publicznym – pytanie o granice wolności”) oraz Thomasa Guddata („Wolność słowa dla sędziów i prokuratorów w Niemczech”). Polecam także sprawozdanie Anny Bicz z konferencji pt. „Podmioty w postępowaniu cywilnym”, zorganizowanej wspólnie z WPiA UŚ w Katowicach w dniach 22–23.9.2016 r.

Nie zabrakło oczywiście tekstów z zakresu prawa karnego (artykuł dr. Piotra Gensikowskiego o mediacji w sprawach o wykroczenia) i szeroko pojętego prawa sądowego (bardzo interesujący tekst dr. Iwony Rzucidło-Grochowskiej o wykorzystaniu Wikipedii w orzecznictwie sądowym).

W redagowaniu tego numeru po raz ostatni wzięła udział Pani Izabela Politowska. Była z nami od początku, także dzięki niej nasza „Kwarta” stała się tym, czym jest: jedynym czasopismem sędziowsko-naukowym w Polsce. Za wszystko bardzo dziękujemy.

Przed nami nowe wyzwania i zmiany. W ostatnim czasie w stronę sędziów kierowanych jest wiele apelów, wiele słów – czasem pięknych i przejmujących, a czasem groźnych, czy wręcz nieprawdziwych. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje wywiad z SSN Jackiem Gudowskim, który niedawno obchodził jubileusz 45-lecia pracy w wymiarze sprawiedliwości. Rozmowa z nim pozwoliła nam zrozumieć, czym jest szlachetna sędziowska misja. Tego zawsze warto się trzymać.

Życzę miłej lektury,

 

Tomasz Zawiślak
Zastępca Redaktora Naczelnego