• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(29)/2017, dodano 2 stycznia 2018.

Edytorial

Tomasz Zawiślak
(inne teksty tego autora)

Szanowni Czytelnicy,

Przed Wami trzeci numer Kwartalnika w tym roku.

Poruszane w nim tematy są bardziej zróżnicowane, niż w numerze poprzednim, który był prawie w całości poświęcony kwestiom ustrojowym.

Nie da się zrozumieć w pełni teraźniejszości bez spojrzenia wstecz. Dotyczy to zwłaszcza sądów. Dlatego bardzo polecam lekturę wystąpienia SSN Jacka Gudowskiego podczas obchodów 100-lecia odrodzonego sądownictwa polskiego w siedzibie KRS. Ten wspaniały jubileusz nie doczekał się właściwego uhonorowania ze strony pozostałych władz. A szkoda, bo to doskonała okazja do pogłębionej analizy tego co już było, która mogłaby nas uchronić przed powtarzaniem błędów przeszłości. Sędzia Jacek Gudowski wrócił w swoim wystąpieniu do kształtowania sądownictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej i dokonał – jak się wyraził spuentowania i zamknięcia osobistych, kiedyś bardzo ścisłych związków z KRS.

Aktualnie brzmi tytuł z założenia także historycznego artykułu Kamila Niewińskiego: „Między dobrem wymiaru sprawiedliwości a politycznym posłuszeństwem Ministerstwo Sprawiedliwości w sprawie reformy sądownictwa w latach 1980–1985”.

Kwestiom dotyczącym wprowadzanych i planowanych zmian w wymiarze sprawiedliwości poświęcone są dwa teksty zamieszczone w Varii (w żadnym stopniu nie umniejsza to ich wagi). Prof. Jerzy Zajadło przygląda się sytuacji sędziów na przestrzeni wieków i stawia niezbyt optymistyczną tezę, że zawsze działają oni w ciężkich czasach. Z kolei sędzia Dorota Zabłudowska ocenia zmiany kadrowe w sądownictwie (dotychczas najbardziej widoczne efekty zapowiadanych „wielkich reform”), a szczególnie ich formę i styl.

Jak na czasopismo sędziowsko-naukowe przystało publikujemy również artykuły, które mogą się okazać przydatne w praktyce orzeczniczej.

W bloku cywilnym znalazły się teksty procesualistów Marka Jaślikowskiego („Wniosek sądu o wskazanie organu właściwego do podejmowania czynności procesowych za Skarb Państwa”) oraz Joanny Derlatki („Kilka uwag na temat nowelizacji przepisów o wyłączeniu sędziego w postępowaniu cywilnym po 8.9.2016 r.”).

W bloku karnym oprócz artykułu naszego redakcyjnego kolegi Piotra Gensikowskiego („Wniosek o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku wydanego w postępowaniu przyspieszonym w sprawach o przestępstwa – aktualne problemy”) pojawił się także tekst sędziego Pawła Pośpiecha („Owoce zatrutego drzewa”), stanowiący omówienie wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 27.4.2017 r. (II AKa 213/16). Dotyczy on problematyki dopuszczalności wykorzystania dowodów uzyskanych w wyniku policyjnej prowokacji oraz bezpośredniego stosowania przez sądy przepisów Konstytucji RP.

Na koniec chciałbym zachęcić do zapoznania się z wywiadem z SSO Waldemarem Żurkiem pod wymownym tytułem: „Nie możemy udawać, że się nic nie stało”. Znany z mocnych, odważnych, a czasami kontrowersyjnych wypowiedzi rzecznik KRS odpowiedział na trudne pytania, m.in. o przeszłość i przyszłość Rady, dotychczasowy sposób wyboru jej członków, zastrzeżenia dotyczące realizacji obowiązku stania na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów, a także o jej zdolność do realizacji tych zadań po wprowadzeniu zmian proponowanych przez władzę polityczną.

Życzę satysfakcjonującej lektury,

Tomasz Zawiślak
Zastępca Redaktora Naczelnego