• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(4)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Edytorial

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz
(inne teksty tego autora)

Szanowni Czytelnicy,

W dniach 4–6.3.2011 r. w Zegrzu odbyło się XVI Sprawozdawcze Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”. Podjęto tam kilka uchwał, w tym programową, w sprawie limitów obciążenia sędziów oraz o zwołanie Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości. Zagadnienia i problemy zawarte we wspomnianych uchwałach poruszane były na łamach Kwartalnika już od pierwszego numeru. Zwracam Państwa uwagę na zamieszczony tekst Uchwały Programowej, która odsyła do regulacji prawa międzynarodowego. Ten wymiar jest stale przez nas podkreślany, czego potwierdzeniem są zamieszczone w aktualnym numerze artykuły pokazujące stan i reformy wymiaru sprawiedliwości we Francji.

Nie sposób nie zauważyć zbieżności tematu numeru oraz uchwały Zebrania w sprawie limitów obciążenia sędziów. Profesor L. Tyszkiewicz w artykule „Sędzia powinien korzystać z prawnej ochrony czasu jego pracy” dokonał analizy tytułowego zagadnienia, które ma podstawowe znaczenie przede wszystkim w wymiarze praktycznym. Mam nadzieję, że publikacja ta będzie stanowiła istotny element dalszej dyskusji, także w związku z trwającymi pracami nad zmianą ustawy – Prawo u ustroju sądów powszechnych.

Polecam Państwu publikacje z bloków dotyczących prawa cywilnego i karnego. Poza klasyczną formułą artykułów, prezentujemy nową propozycję. Stanowi ona zbiór swoistych krótkich praktycznych komentarzy do ważnych orzeczeń. W tym wypadku dotyczą one wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który odniósł się do niewątpliwie istotnego zagadnienia łączącego się z nadawaniem klauzuli wykonalności. Nota bene SSP „Iustitia”, wraz z innymi organizacjami, zwróciła się do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, o jak najszybsze podjęcie prac legislacyjnych mających na celu uproszczenie postępowania klauzulowego oraz zapobieżenie podobnym sytuacjom przez uchylenie tych przepisów Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, które naruszają zasadę hierarchii źródeł prawa oraz tych, które zostały wydane z przekroczeniem zakresu upoważnienia ustawowego.

Powyższy przykład wskazuje, że staramy się być czasopismem elastycznym i wzbogacać naszą formułę. Wspomniana wyżej elastyczność idzie w parze z nowoczesnymi formami przekazu, co zapowiadaliśmy już w pierwszym numerze. Obecnie nasze czasopismo jest dostępne w formie e-booków, a więc Kwartalnik można kupować także w wersji elektronicznej. Od marca artykuły są zamieszczane w Systemie Informacji Prawnej Legalis. Mamy nadzieję, że wszystko to zapewni popularyzowanie idei istotnych dla wymiaru sprawiedliwości.

 

Krystian Markiewicz
Redaktor Naczelny