• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(30)/2017, dodano 15 kwietnia 2018.

Edytorial

Tomasz Zawiślak
(inne teksty tego autora)

Szanowni Czytelnicy,

Niniejszym numerem zamykamy rok 2017.

To był rok pełen ważnych dla polskiego sądownictwa wydarzeń. Nasz Kwartalnik śledził z uwagą zachodzące zmiany szumnie nazywane przez rządzących „reformą”. Dlatego tak wiele miejsca poświęcaliśmy kwestiom ustrojowym.

Nie inaczej jest w najnowszym numerze. Jego tematem uczyniliśmy zmiany w KRS. Piotr Uziębło opisał jak „reformowano” ten konstytucyjny organ, mający stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W dniu 6.3.2018 r. „słowo stało się ciałem”: Sejm wybrał 15 sędziów do KRS. Ten dzień zostanie zapamiętany, jako jeden z najsmutniejszych dni w historii polskiego sądownictwa. Nie tylko z uwagi na naruszenie Konstytucji przez pozbawienie sędziów możliwości wyboru swoich przedstawicieli w Radzie, ale ze względu na „przyłożenie ręki” przez część naszego środowiska do wdrożenia tej fatalnej zmiany.

Spór o to, kto powinien wybierać sędziów do KRS, pokazuje jak istotna jest interpretacja Konstytucji. W toku dyskusji – także z udziałem sędziów – rodzą się pytania: czy wszystkie możliwe interpretacje są równorzędne? czy możemy wskazać te, które już na pierwszy rzut oka rażą wadliwością?; czy jest coś takiego jak powszechna opinia o niekonstytucyjności jakiegoś przepisu? Jerzy Zajadło w swoim tekście porusza problem „wykładni wrogiej wobec Konstytucji”. Wskazuje on cztery podstawowe cechy tego niebezpiecznego dla systemu prawnego fenomenu, który nie akceptuje powszechnie uznanych paradygmatów prawoznawstwa, tworzy nowe, własne i dotychczas nikomu nieznane.

Bez względu na zawirowania wokół sądownictwa spowodowane zmianami legislacyjnymi naruszającymi delikatną równowagę pomiędzy władzami oraz decyzjami kadrowymi zakłócającymi funkcjonowanie sądów, sędziowie robią swoje: dzień po dniu starają się wymierzać sprawiedliwość. W naszej codziennej pracy potrzebujemy wsparcia merytorycznego. Mogą je zapewnić teksty publikowane w tym numerze, poświęcone kuratorowi dla spółki pozbawionej zarządu (Dorota Bugajna-Sporczyk), oznaczeniu sumy ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia na życie i na dożycie z elementem inwestycyjnym (Michał Romanowski) czy też mediacji, jako alternatywie dla procesu karnego (Maria Julita Hartuna).

Warto też sięgnąć po wywiady z Prezesami NRA i KRRP. Zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni wspierają sędziów w walce o praworządność. Prezes KRRP Maciej Bobrowicz wskazuje, że bez niezależnych prawników i sądownictwa nie ma demokracji. Jest autorytaryzm. Z kolei Prezes Jacek Trela stojący na czele samorządu adwokackiego uważa, że niezależność sądów i niezawisłość sędziów powinny być dla wszystkich oczywiste.

W aktualnościach znajdziecie informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących sądów, w tym o odpowiedzi Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” na dokument nazwany „Białą Księgą w sprawie reform polskiego wymiaru sprawiedliwości”, który biały jest tylko z nazwy.

Dziękujemy Wam za kolejny rok spędzony z Kwartalnikiem i zapraszamy do dalszej wspólnej podróży.

Tomasz Zawiślak
Zastępca Redaktora Naczelnego