• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(3)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Edytorial

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz
(inne teksty tego autora)

Szanowni Czytelnicy,

to już trzeci numer „Iustitii”, a zarazem pierwszy w kolejnym roku naszej działalności.

W 2010r. Kwartalnik patronował dwóm wydarzeniom. W październiku w Katowicach był obecny na konferencji dotyczącej reformy postępowania cywilnego w świetle projektów Komisji Kodyfikacyjnej. Uczestnikami konferencji byli juryści będący „mniej lub bardziej teoretykami oraz bardziej lub mniej praktykami prawa”, jak to powiedział jeden z prelegentów, próbując rozstrzygnąć niekończące się wątpliwości co do sensowności tego podziału. Sprawozdanie wkrótce na naszych łamach, nieco później w nowej, związanej z Kwartalnikiem serii „Biblioteka – Iustitia” ukażą się materiały pokonferencyjne. Drugie w kolejności chronologicznej, anonsowane już w poprzedniej „kwarcie”, to obchody XX-lecia SSP „Iustitia”, którym towarzyszyła konferencja na temat: „Samorządność sędziowska i pozycja władzy sądowniczej w Polsce”. Z relacji zamieszczonej w bieżącym numerze Kwartalnika wynika, jak wiele kontrowersji wywołuje ten temat i jak wiele trzeba jeszcze zrobić dla rozwoju samorządności i wzmocnienia pozycji trzeciej władzy, by móc mówić o realizacji zasady równowagi władz oraz odrębności władzy sądowniczej.

Tego tematu dotyczy również artykuł sędziego Krzysztofa R. Kozłowskiego: „Czy jest alternatywa dla sędziowskiego samorządu?”. Ciekawe spostrzeżenia autora wynikające z oceny praktyki i regulacji, co istotne uwzględniające także uwarunkowania historyczne, powinny skłonić do refleksji. Tekst ten może niewątpliwie stanowić narzędzie, jak pisze autor, w pozyskaniu zwolenników dla idei samorządu sędziowskiego jako jednej z szans polskiego wymiaru sprawiedliwości. Z pewnością do tego tematu wrócimy.

Potrzebę gruntownych zmian w organizacji sądownictwa dostrzegają sędziowie w całej Polsce. W pierwszym numerze Kwartalnika publikowaliśmy List Otwarty, w którym większość sędziów apelowało do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o wypracowanie trwałych rozwiązań ustrojowych zapewniających społeczeństwu polskiemu właściwe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. W ostatnim czasie kilkanaście Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Sądów Okręgowych poparło inicjatywę zwołania Okrągłego Stołu Sądownictwa, który miałby stanowić podstawę realizacji niezbędnych reform.

Miło nam przedstawić Państwu również wypowiedź przedstawiciela środowiska asystentów, dla których planowane zmiany wprawie ustrojowym także mają istotne znaczenie. Zachęcamy tym samym sędziów i kolejne grupy zawodowe do publikowania na naszych łamach.

Życzymy ciekawej lektury Kwartalnika inie mniej ciekawego i dobrego 2011 roku!

Krystian Markiewicz

Redaktor Naczelny