• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 11 stycznia 2021.

Edytorial

Tomasz Zawiślak
(inne teksty tego autora)

pobierz pdf

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

powoli kończy się rok 2020. Jest to rok wielu jubileuszy. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” ma już 30 lat, a nasz Kwartalnik jest dziesięciolatkiem. W tle trwa batalia o wolne sądy. Trwają też represje wobec sędziów walczących w obronie praworządności, takich jak Paweł Juszczyszyn, Beata Morawiec, czy Igor Tyleya.

Misją Kwartalnika jest analiza zjawisk istotnych dla wymiaru sprawiedliwości.

Tematem bieżącego numeru jest blok tekstów, które powstały w związku z działalnością Forum Konsumenckiego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Rolą Forum jest dzielenie się z RPO wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawa konsumenckiego oraz wspieranie go w działaniach na rzecz poprawy sytuacji i zabezpieczenia interesów tej grupy. To ciekawa i ważna społecznie inicjatywa. Sprawy konsumenckie coraz częściej trafiają do sądów, a stopień ich złożoności rośnie. Dotyczy to w szczególności tzw. spraw frankowych, którym poświęcony jest artykuł prof. Ewy Łętowskiej. Na przykładzie tych spraw widać wyraźnie, jak ważne jest z perspektywy obywateli, aby polskie sądy pozostały sądami europejskimi. Publikujemy m.in. omówienia orzeczeń trybunałów europejskich przygotowane przez Forum. Nie należy ich oczywiście traktować jako stanowiska Kwartalnika czy SSP „Iustitia”. Chcemy częściej zajmować się tematyką konsumencką. Zachęcamy do dyskusji o tych sprawach na łamach naszego czasopisma.

W najnowszym numerze wracamy też do podstawowych pytań: Co to znaczy być sędzią? Czym jest sędziowskie powołanie? Czy to tylko zawód? Zmierzył się z nimi w wykładzie inaugurującym rok akademicki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego SSN prof. Wojciech J. Katner.

W rubryce „Ważne pytania” publikujemy wywiad z SSA w Szczecinie Maciejem Żelazowskim, któremu Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysław W. Radzik postawił zarzuty w związku z przeprowadzeniem testu wskazanego w uchwale połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23.1.2020 r.

Z obu tych tekstów wynika, że to co jeszcze kilka lat temu, wydawało nam się oczywistością, w świetle działań władzy politycznej już oczywiste nie jest. Dlatego musimy o tym mówić i przypominać o fundamentach państwa prawa niemalże do znudzenia.

Warto też sięgnąć po tekst Ireneusza Wolwiaka dotyczący gwarancji dostępu do sądu w sprawie opartej na przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Autor poddał ocenie nowe rozwiązania dotyczące doręczeń sądowych (za pośrednictwem Policji i Żandarmerii Wojskowej).

Koleżankom i kolegom karnistom (choć nie tylko) polecam artykuł Bogusława Kamczyka. Jak wskazano w recen­zji do tego tekstu, zagadnienia dotyczące uprawnień rodziny zastępczej w zakresie reprezentacji małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w codziennej praktyce wymiaru sprawiedliwości są coraz bardziej aktualne. Niewątpliwą zaletą pracy jest praktyczne spojrzenie na wymienione zagadnienia, a także formułowanie w sposób wyraźny wniosków.

Dziękuję, że sięgacie po nasz Kwartalnik.
Tomasz Zawiślak
Zastępca Redaktora Naczelnego