• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(42)/2020, dodano 18 marca 2021.

Edytorial

Tomasz Zawiślak
(inne teksty tego autora)

pobierz pdf

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

skończył się 2020 r. – trudny rok – pod znakiem pandemii oraz pogłębiającego się kryzysu sądownictwa.

To dobry czas na podsumowanie. Co się działo na najważniejszych odcinkach walki o praworządność? Dowiecie się tego z najnowszego numeru Kwartalnika „Iustitia”. W jednym miejscu zgromadziliśmy mnóstwo informacji. Przede wszystkim po to, żeby nie zapomnieć. Dzieje się tak wiele, że łatwo się pogubić. Nasz Kwartalnik wziął na siebie obowiązki kronikarskie w zakresie sądownictwa i walki o praworządność. Spisane będą czyny i rozmowy…

Dzięki temu podsumowaniu dowiecie się, na jakim etapie są najważniejsze sprawy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Ciągle pojawiają się kolejne pytania prawne i skargi. Jest ich już naprawdę wiele.

Jaki to był rok dla Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego? Czy neo-KRS wykonywała swoje konstytucyjne obowiązki? Jak funkcjonował system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów?

Niby wszystko to wiemy, ale czy na pewno? Czy mamy pełny obraz sytuacji?

Warto też przypominać wydarzenia historyczne takie jak Marsz Tysiąca Tóg czy apel europejskich sędziów i prokuratorów do Komisji Europejskiej.

W dniu 30.12.2020 r. Kolegium Redakcyjne Kwartalnika „Iustitia” podjęło uchwałę o poparciu uchwały Kolegium Redakcyjnego Miesięcznika Palestra z 28.12.2020 r. Uchwała ta została podjęta w związku z przymuszaniem Pani dr hab. Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk do rezygnacji ze stanowiska radcy prawnego w Sądzie Najwyższym przez obecne kierownictwo tego Sądu z powodu tez zawartych w jej artykule opublikowanym na łamach Miesięcznika Palestra pt. „Status prawny osoby formalnie powołanej na urząd sędziego na skutek rekomendacji udzielonej przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie – uwagi na tle wyroku TSUE z 19.11.2019 r. oraz orzeczeń Sądu Najwyższego, będących konsekwencją tego rozstrzygnięcia”.

Ponieważ wolność badań naukowych jest dla nas bardzo ważna, postanowiliśmy przybliżyć ten tekst naszym ­Czytelnikom. Znajdziecie go w dziale Prawo ustrojowe. Szczerze polecam.

Co do tematów okołokoronawirusowych tym razem prezentujemy artykuł Katarzyny Marak pt. „Regulacje prawne wprowadzone w celu przeciwdziałania skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2 w zakresie wykonania umów o udział w imprezie turystycznej i skutki tych regulacji dla organizatorów turystyki i podróżnych”.

Pamiętajcie! Kwartalnik „Iustitia” – nasza Kwarta – jest dla Was i czeka na Wasze opinie.

Dziękuję, że sięgacie po nasz Kwartalnik.
Tomasz Zawiślak
Zastępca Redaktora Naczelnego