• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(43)/2021, dodano 9 czerwca 2021.

Edytorial

Tomasz Zawiślak
(inne teksty tego autora)

pobierz pdf

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

rozpoczynamy jedenasty rok życia naszego Kwartalnika.

Tematem tego numeru jest webinarium pt. „Aktualne kierunki rozwoju władzy sądowniczej. Marsz Tysiąca Tóg rok później”, które miało miejsce w dniu 18.1.2021 r. Zostało ono zorganizowane przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ), Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (IAJ), Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów MEDEL oraz Europejskie Stowarzyszenie Sędziów Administracyjnych (EAAJ).

Webinarium nawiązywało do Marszu 1000 Tóg z 11.1.2020 r., który był wydarzeniem bezprecedensowym.

Tym razem sędziowie z całego świata spotkali się on-line, aby dyskutować o głównych problemach sądownic­twa, takich jak naruszanie zasady trójpodziału władzy, legitymizacja władzy sądowniczej w społeczeństwie oraz nowe spojrzenie na tę władzę, także z perspektywy zagwarantowania prawa do sądu i zaufania publicznego do wymiaru sprawiedliwości. Są to problemy uniwersalne, które w ostatnim czasie uległy wzmocnieniu za sprawą pandemii.

Po raz pierwszy w historii Kwartalnika temat numeru jest dwujęzyczny. Wszystkie wystąpienia wygłoszone w języku polskim zostały przetłumaczone na język angielski i na odwrót. Nie byłoby to możliwe bez olbrzymiego wysiłku i zaangażowania tłumaczy, którym w tym miejscu serdecznie dziękuję.

W dziale Prawo ustrojowe publikujemy glosę Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk do przełomowego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii z 1.12.2020 r. Dotyczył on skutków wadliwości w procedurze nominacyjnej sędziów.

W ostatnim czasie zapadły bardzo ważne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące wadliwych powołań na stanowiska sędziów polskiego Sądu Najwyższego. Warto sięgnąć po tekst Prezesa SSP „Iustitia” ­Krystiana Markiewicza, który wyjaśnia, jak należy rozumieć te orzeczenia i jakie mają one znaczenie. Na pewno nie można powiedzieć (parafrazując słowa znanej kibicowskiej przyśpiewki): „Nic się nie stało, sędziowie nic się nie stało”. Otóż stało, i to coś bardzo ważnego. Właśnie spadły kolejne krople na skałę prawnego chaosu zgotowanego nam przez władzę polityczną…

Dziękuję, że sięgacie po nasz Kwartalnik.
Tomasz Zawiślak
Zastępca Redaktora Naczelnego