• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(45)/2021, dodano 2 stycznia 2022.

Edytorial

Tomasz Zawiślak
(inne teksty tego autora)

pobierz pdf

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

przed Wami trzeci numer Kwartalnika IUSTITIA w 2021 r., a w nim… to co zwykle. No może nie do końca, bo są jednak pewne niespodzianki.

Ale po kolei…

Tematem numeru jest artykuł zaprzyjaźnionego z Kwartalnikiem prof. Andrzeja Torbusa (UŚ) dotyczący dopuszczalności drogi sądowej w zakresie ustalenia statusu członka neo-KRS. Zagadnienie niezwykle ważne i na czasie, szczególnie gdy się weźmie pod uwagę wpływ tego organu na destrukcję praworządności w naszym kraju.

A propos niszczenia fundamentów państwa prawa, warto sięgnąć po tekst Marka Skwarcowa pt. Status prawny i odpowiedzialność dyscyplinarna Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych.

W dziale Prawo ustrojowe znajdziecie również recenzję raportu na temat sprawności postępowania sądowego – Obietnice a rzeczywistość. Statystyki sądów rejonowych po pięciu latach „reform”. 2015–2020. Raport powstał w ramach prac zespołu ds. prawa cywilnego SSP „Iustitia”. Jego autorami są sędziowie: Anna Begier, Rafał Cebula, Maciej Plaskacz, Anna Wypych-Knieć, Urszula Żółtak oraz niezależny ekspert Łukasz Małecki-Tepicht. Jest on dostępny wraz z innym raportem opublikowanym w tym samym czasie pt. Sądownictwo w czasie COVID-19 – raport z badania oceny wpływu pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości w Polsce (aut. Anna Begier, Anna Wypych-Knieć, Łukasz Małecki-Tepicht) na stronie https://iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-raporty.

Niestrudzona Joanna Hetnarowicz-Sikora poddała wnikliwej analizie sprawy czynne i zakończone w 2021 r. w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, wskazując na praktyczny wymiar naruszeń konwencyjnych w ramach tzw. reform polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Publikujemy także przemówienie wygłoszone przez prof. Mirosława Wyrzykowskiego po otrzymaniu Austriackiej Nagrody Konstytucyjnej za rok 2021 (Der österreichische Verfassungspreis). Laureatami tej nagrody są osoby, których działalność została uznana za ważną, mającą znaczenie dla Konstytucji, rozumianej jako fundament państwa i społeczeństwa. Nad słowami Pana Profesora zawsze warto się pochylić.

Zapowiadane niespodzianki to:

•    w dziale Prawo cywilne – tekst o programie 500+ autorstwa Anny Begier i Beaty Małeckiej-Tepicht (okazuje się, że ten program ma ciekawe aspekty cywilnoprawne);

•    w Varii – zapowiedź numeru tematycznego „Językoznawstwo sądowe w praktyce” pod red. prof. Małgorzaty Gębka-Wolak i prof. Michała Szczyszka (po raz pierwszy w historii Kwartalnika).

Na koniec polecam przegląd najważniejszych wydarzeń, który zredagował stały współpracownik Kwartalnika Tomasz Klimko oraz – dla rozluźnienia – wspomnienie 3. Rajdu Alpejskiego, którym podzieliła się z nami Anna Sereda.

Dziękuję, że sięgacie po nasz Kwartalnik.

Tomasz Zawiślak

Zastępca Redaktora Naczelnego