• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(2)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

Edytorial

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz
(inne teksty tego autora)

oddajemy w Wasze ręce drugi numer „Iustitii”. Ramówki na jesienną nie zmieniamy. Wynika to z dwóch powodów: po pierwsze: w sądownictwie cenimy sobie stabilność (co nie jest immanentną cechą pozostałych dwóch władz), i po drugie, bo chwalicie „Kwartę” za szatę, w którą jest przyodziana.

Ramówka to nie tylko piękna szata, ale i dobra treść. Potwierdzeniem właściwego doboru tematów do pierwszego numeru Kwartalnika było zainteresowanie, jakie wzbudziła konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo C.H. Beck we współpracy ze Stowarzyszeniem, której temat został zaczerpnięty z tytułu opublikowanego w czasopiśmie artykułu Wojciecha Łukowskiego: „Nagrywanie rozpraw – niebezpieczeństwo czy szansa? Uwagi zgromadzonych na konferencji sędziów, reprezentujących Ministerstwo Sprawiedliwości pomysłodawców protokołu elektronicznego, przedstawicieli świata nauki, innych zawodów prawniczych i nieprawniczych były pouczające. Jak bardzo? – przekonacie się ze sprawozdania, które zamieścimy w kolejnym numerze. Wątpliwości nadal nie brakuje, co pokazuje spotkanie sędziów apelacji katowickiej z Krajową Radą Sądownictwa w dniu 29.9.2010 r., podczas którego były wypowiadane obawy na ten temat.

Zgodnie z zapowiedzią, pozostajemy konsekwentni co do kształtu czasopisma. W tym numerze znajdziecie Państwo ciekawe artykuły z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i oczywiście ustrojowego. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na artykuł sędziów Piotra Brodniewicza i Marcina Walasika „Usprawnienie postępowań w sprawach działowych”. Publikacja ta doskonale łączy elementy nauki i praktyki w temacie stojącym często na uboczu – postępowania nieprocesowego. Uważam, że może ona stanowić podstawę dla dalszej dyskusji, a w konsekwencji zmiany przepisów w tym zakresie.

Czekamy na Państwa opinie na ten i inne tematy dotyczące sądownictwa. W tym miejscu chciałbym podziękować za propozycje materiałów do publikacji, które są do nas nadsyłane. Przypominam również, że członkowie Stowarzyszenia będą otrzymywać za darmo każdy kolejny numer.

Wreszcie przyszedł miły czas składania życzeń. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” obchodzi niebawem dwudziestolecie istnienia. W imieniu Kolegium życzymy wszystkim Iusticjanom satysfakcji i dumy z pełnionej służby, możliwości łączenia pasji z życiem zawodowym oraz poczucia wspólnoty w działaniu na rzecz sprawnego i nowoczesnego sądownictwa.

Najlepsze życzenia kierujemy także dla Pana Profesora Andrzeja Marka, kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UMK członka naszej Rady Programowej, który 20.9.2010 r., podczas odbywającego się w Toruniu Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego, obchodził jubileusz 70-lecia urodzin.

Krystian Markiewicz

Redaktor Naczelny