• Edytorial
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(1)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

Edytorial

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz
(inne teksty tego autora)

Szanowni Czytelnicy,

w imieniu Redakcji mam przyjemność zaprezentować Państwu pierwszy numer „Iustitii” Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Do chwili obecnej, mimo licznych periodyków, brakowało tytułu będącego forum dyskusyjnym, w ramach którego mogłaby występować regularna wymiana poglądów na temat sądownictwa. Jestem przekonany, że czasopismo, którego mam zaszczyt być Redaktorem Naczelnym, wypełni tę lukę. Periodyk ten jest pismem Sędziów. Nie oznacza to, że jest adresowany tylko do ­Sędziów i redagowany tylko przez Sędziów. Wymiar sprawiedliwości dotyczy nas wszystkich, stąd zaproszenie do publikowania dla wszystkich prawników, a także dla szeroko pojętej administracji wymiaru sprawiedliwości. Liczymy na coraz to większe grono współpracowników zaangażowanych emocjonalnie i intelektualnie.

W każdym numerze przewidujemy część naukowo-literacką. Będziemy zamieszczać różnorodne formy publikacji dotyczące wszystkich dziedzin prawa, w tym cywilnego, karnego i administracyjnego. Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom ustrojowym. Będziemy Państwa informowali o wydarzeniach w Polsce i na świecie dotyczących sądownictwa, szczególnie tych, w których uczestniczy nasze Stowarzyszenie. Zaproponowana koncepcja czasopisma nie jest sztywna i w zależności do potrzeb będziemy starali się szukać jej najlepszego urzeczywistnienia. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie pozwalające nam jak najlepiej sprostać Państwa oczekiwaniom.

Nie planujemy przekształcić pisma w forum wyłącznie literackie. Nie chcielibyśmy też eksponować wyłącznie materiałów krytycznych, podważających te czy inne wypowiedzi prawne (orzeczenia, glosy, artykuły, monografie), ale naszą intencją jest zamieszczanie na łamach pisma także opinii pozytywnych; wszyscy wiemy jak aprobata mobilizuje do dalszego wysiłku.

W czasopiśmie tym chcemy nawiązać do chlubnych przedwojennych tradycji piśmienniczych, a jednocześnie korzystać z nowoczesnych form przekazu. Zapraszamy więc do korzystania ze strony internetowej  kwartalnika: www.kwartlanikiustitia.pl, gdzie z uwagi na brak ograniczeń czasowych i objętościowych prezentowane będą aktualne materiały nie zawsze dostępne w tradycyjnej wersji.

Pierwszy numer w dużej mierze podejmuje zagadnienia związane z projektowanymi zmianami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Dotyczy tego stanowiący temat numeru artykuł Katarzyny Zawiślak: „Czemu mają służyć oceny okresowe sędziów?”. Załączyliśmy tabelaryczne zestawienie wybranych zagadnień obrazujących tok prac, w tym stanowisko Stowarzyszenia i Ministerstwa Sprawiedliwości nad reformą ustrojową sądownictwa. Nie mogło zabraknąć Listu Otwartego Sędziów Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi swoisty manifest środowiska. W związku z wejściem wżycie w dniu 1.7.2010r. przepisów dotyczących protokołów elektronicznych przybliżamy również tę tematykę. Polecamy Państwa uwadze także wiele innych przedstawionych w bieżącym numerze ciekawych zagadnień i informacji.

Wraz z całym Kolegium Redakcyjnym wyrażam nadzieję, że „Iustitia” Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich będzie Państwa czasopismem i przyczyni się nie tylko do promowania wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale także poczucia wspólnoty osób związanych z sądownictwem. n

Krystian Markiewicz

Redaktor Naczelny