• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(37)/2019, dodano 4 listopada 2019.

ETPCz notyfikował Polsce przyjęcie do rozpoznania kolejnej sprawy związanej z reformą wymiaru sprawiedliwości

W dniu 2.9.2019 r. ETPCz postanowił powiadomić polski rząd o przyjęciu do rozpoznania skargi Xero Flor Sp. z o.o. przeciwko Polsce i wezwał go do przedstawienia stanowiska (sygn. 4907/18). Skarga ma związek z postępowaniem wytoczonym przez skarżącą spółkę w przedmiocie odszkodowania za zaistniałą w jego mieniu szkodę, a w szczególności dotyczy wyznaczenia do składu TK sędziego M.M., który został wybrany na sędziego TK przez izbę niższą polskiego parlamentu w sytuacji, gdy jego stanowisko zostało już obsadzone przez innego sędziego wybranego przez poprzedni Sejm1.

IS

1 Więcej informacji na: https://iustitia.pl/3312