• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(44)/2021, dodano 25 sierpnia 2021.

ETPCz: składy TK, w których zasiadają tzw. dublerzy nie spełniają kryterium sądu

7 maja Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał przełomowy wyrok w sprawie Xero Flor przeciwko Polsce. Orzekł, że składy Trybunału Konstytucyjnego, w których zasiadają osoby, które zajęły miejsca już obsadzone, czyli tzw. dublerzy jak Mariusz Muszyński, nie spełniają kryterium „sądu ustanowionego ustawą”.

Trybunał nie miał wątpliwości co do tego, że wybór trzech sędziów przez Sejm VIII kadencji w grudniu 2015 r. był niezgodny z prawem. Trybunał orzekł, że wydanie przez taki skład decyzji, narusza prawa skarżącego, chronione przez art. 6 EKPCz (prawo do sprawiedliwego procesu). To pierwszy wyrok strasburskiego Trybunału, oceniający zmiany w sądownictwie forsowane przez Zjednoczoną Prawicę pod względem ich zgodności z Europejską Konwencją Praw Człowieka1.

IS

1 Zob. więcej https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/4170-europejski-trybunal-praw-czlowieka-sklady-trybunalu-konstytucyjnego-w-ktorych-zasiadaja-tak-zwani-dublerzy-nie-spelniaja-kryterium-sadu-ustanowionego-ustawa.