• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2-3(48)/2022, dodano 9 stycznia 2023.

ETPCz uznał, iż zawieszenie sędziego Pawła Juszczyszyna było bezprawne i naruszyło jego prawa

Sędzia Paweł Juszczyszyn zaskarżył polski rząd za naruszenie jego praw chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka. Wskazał, że:
– zawieszenie go w czynnościach służbowych przez Izbę Dyscyplinarną miało na celu zastraszenie jego i innych sędziów w Polsce;
– sędzia nie miał możliwości, żeby jego sprawę rozstrzygał niezależny i bezstronny sąd, ustanowiony ­ustawą;
– Izba Dyscyplinarna nie spełniała tych kryteriów, ponieważ zasiadały w niej osoby nominowane w pro­cedurze z udziałem politycznej ­neo-KRS;
– zastosowane wobec niego sankcje dyscyplinarne nie miały uzasadnionego celu;
– naruszenie jego prawa własności przez bezterminowe obniżenie mu uposażenia było nieproporcjonalne1.

IS

1 Tłumaczenie najistotniejszych fragmentów orzeczenia ETPCz dostępne na stronie: https://www.iustitia.pl/79-informacje/4527-tlumaczenie-wyroku-europejskiego-trybunalu-praw-czlowieka-z-6-pazdziernika-2022-roku-w-sprawie-pawla-juszczyszyna-przeciwko-polsce-skarga-numer-35599-20.