• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(51)/2023, dodano 11 lutego 2024.

ETPCz w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce podważa nominacje dokonane z udziałem neo-KRS i status Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

23.11.2023 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Lech Wałęsa przeciwko Polsce. Sprawa ta dotyczy skargi, jaką były Prezydent RP Lech Wałęsa złożył w efekcie unieważnia prawomocnego i korzystnego dla niego, ale kontestowanego przez polityków PiS, wyroku sądu w jego sprawie.

Trybunał stwierdził, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która rozpatrywała skargę nadzwyczajną, nie była „niezależnym i bezstronnym sądem ustanowionym na mocy ustawy”. ETPCz wskazywał na to już w innych wyrokach, np. w orzeczeniu Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce z 2021 r.1

1 Na temat wyroku także pod adresem: https://www.iustitia.pl/4769-etpcz-w-sprawie-walesa-przeciwko-polsce-echr-322-2023-podwaza-nominacje-dokonane-z-udzialem-neo-krs-oraz-status-izby-kontroli-sn.