• Aktualności, Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(5)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Forum Debaty Publicznej bez debaty?

Udział Prezesa „Iustitii” Macieja Strączyńskiego w Forum Debaty Publicznej „Sprawne i służebne Państwo”, na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP, nie może być zaliczony do sukcesów „Iustitii”. Dla naszego stowarzyszenia przewidziano drugorzędną rolę obserwatora z prawem do dwuminutowej wypowiedzi (które pozwolono nam zrealizować dopiero po opuszczeniu obrad przez Pana Prezydenta). Możliwość zabrania głosu otrzymali tylko Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, otrzymali zresztą niewiele więcej czasu. Tematyką spotkania było ukształtowanie przepisów o bezpłatnej pomocy prawnej, które w Polce wciąż nie istnieją, a wymagają tego normy Unii Europejskiej (Polacy mają prawo do takiej pomocy za granicą, cudzoziemcy – na podstawie norm unijnych – w Polsce, tylko Polacy w Polsce nie…). Wygląda na to, że tradycyjnie sędziowie nie będą pytani o zdanie (ISI).