• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(20)/2015, dodano 29 sierpnia 2015.

Fundacja Dom Sędziego Seniora

Fundacja Dom Sędziego Seniora rozpoczęła działalność. Kluczowe dla jej działania będzie wsparcie sędziów. Fundacja dystrybuować będzie „cegiełki”, liczy też na wpłaty na rachunek bankowy: 27 1020 1097 0000 7102 0272 1082. Wpłat można dokonywać jednorazowo, jak również złożyć stałe zlecenie comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia. Powstała również strona internetowa Fundacji www.domsedziegoseniora.org.

(IS)