• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 18 stycznia 2021.

Fundusz dla represjonowanych sędziów

Utworzyliśmy Fundusz Pomocy, którego środki mają być przezna­czone na udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej sędziom i byłym sędziom w trudnej sytuacji materialnej i ży­ciowej.

Wpłaty na ten cel można dokonywać na utworzone dla tego celu konto: ­Fundacji Dom Sędziego Seniora: 20 1090 1346 0000 0001 4426 7265. Nawet najmniejszy gest to dla sędziów ogromne wsparcie!

Dziękujemy za Waszą ofiarność!1

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/4007-chcesz-wesprzec-represjonowanych-otworzylismy-fundusz-pomocy