• Sprawy bieżące
  • Dodano 10 czerwca 2015.

IC Journals Master List 2013

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Kwartalnik SSP „Iustitia” pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2013,  której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 5.22 pkt. Uzyskana punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus.