• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(38)/2019, dodano 26 marca 2020.

III Kongres Praw Obywatelskich

The Third National Congress on Civil Rights

The Third National Congress on Civil Rights, organized by the Ombudsman’s Office in collaboration with the OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights in Warsaw, was held on 13-14 December 2019 at the Museum of the History of Polish Jews POLIN in Warsaw.

The Congress was attended by two thousand participants from Poland and Abroad, as well as several hundred panellists. Opening the Congress, the Ombudsman Adam Bodnar said, among other things: “We are meeting on the 38th anniversary of the proclamation of martial law in Poland. Although quite a long time has elapsed, the date of 13 December must always remind us that rights and freedom have not been given once and for all, that democracy, human rights and rule of law must be protected every day.” The Ombudsman pointed out that the Third Congress was an attempt at reflecting on civilizational challenges in the context of human rights. The Congress was made up of 50 panel discussions and thematic seminars, as well as meetings in the lobby and places adjacent to the POLIN Mueseum. The Congress’ conclusion includes five challenges and five signposts presented by the Ombudsman Adam Bodnar at the closing.

Thanks to the curtesy of the organizers were are presenting our readers with a selection of texts from the volume “The Third National Congress on Civil Rights – Accounts and Recommendations”, which was published in December 2019.

Key words: Congress on Civil Rights, Ombudsman, human rights, new technologies

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/882 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług; dalej jako: EAA.

2 Ustawa o służbie cywilnej z 28.11.2008 r. (t. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 265).

3 Chodzi o zgłoszony przez posłów PiS projekt, który przewiduje m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, jeśli będą chcieli sprawdzać, czy nowa Krajowa Rada Sądownictwa powołała sędziów skutecznie. Sędziowie odpowiadaliby też dyscyplinarnie za „działania o charakterze politycznym” np. za wydawanie uchwał krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości lub udział w demonstracjach. To samo groziłoby za badanie zgodności ustaw z Kon-stytucją RP. Projekt zakłada ponadto, że prezydent RP mógłby sprawdzać, czy wyboru kandydatów na I Prezesa Sądu Najwyższego SN dokonał zgodnie z prawem – wkrótce wygasa kadencja I prezes SN Małgorzaty Gersdorf.

4 Wyrok TS z 27.2.2018 r. Associação Sindical dos Juízes Portugueses przeciwko Tribunal de Contas, C-64/16, Legalis.

5 Skarga nr 26691/18.

6 Skarga nr 27367/18.

7 Skarga nr 43572/18.

8 Skarga nr 4907/18.

9 Skarga nr 26374/18.

10 Dz.U. z 2019 r. poz. 848.

Strona 18 z 18« Pierwsza...10...1415161718