• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(13)/2013, dodano 22 listopada 2013.

Inne wydarzenia

  • W dniu 12.9.2013 r. w Krakowie odbyło sie spotkanie przedstawicieli Zarządu SSP „Iustitia” z kierownictwem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Rozmowy dotyczyły przyszłej współpracy Stowarzyszenia ze Szkołą w zakresie rozszerzenia możliwości kształcenia ustawicznego sędziów. Komunikat po spotkaniu został opublikowany na stronie internetowej SSP „Iustitia”. Spotkał się on z reakcją Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów, którego komunikat jest dostępny na stronie internetowej tego stowarzyszenia.
  • W dniu 19.9.2013 r. w Warszawie członkowie władz SSP „Iustitia” uczestniczyli w spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości. Zarząd SSP „Iustitia” wskazał na następujące problemy: potrzebę współpracy w zakresie związanym ze zmianami procedury karnej, udział SSP „Iustitia” w pracach ministerialnych nad zmianami prawa, istnienie luki w prawie co do konsultacji zmian w ustawach z III władzą (sądami i ich organami, w tym samorządowymi), wprowadzanie e-protokołu i kwestie z tym związane, inicjatywę utworzenia Domu Sędziego Seniora, projekt dokumentu kończącego serię debat Okrągłego Stołu Dla Sądownictwa, konieczność zmian prezydenckiego projektu ustawy dotyczącej reaktywacji małych sądów. W dniu 30.9.2013 r. odbyło się zebranie członków Oddziału Wrocławskiego SSP „Iustitia”, na którym dokonano wyboru władz Oddziału. Zebranie wybrało na Prezesa Zarządu Oddziału, ponownie, SSO Tadeusza Szewiołę (jest to już piąta kadencja Prezesa), trzech Wiceprezesów Zarządu w osobach: SSO Agata Regulska, SSO Witold Firkowicz i SSR Paweł Pośpiech oraz Komisarza Oddziału SSO Wojciecha Łukowskiego.
  • W dniu 5.9.2013 r. w Berlinie odbyło się spotkanie polskiej delegacji z przedstawicielami nauki oraz osobami reprezentującymi Ministerstwo Sprawiedliwości Nadrenii – Palatynatu. Ze strony polskiej w obradach uczestniczyli przedstawiciele KRS oraz w imieniu SSP „Iustitia” SSO Dorota Marszałkowska i SSR Jarosław Dudzicz. Spotkanie służyło pozyskaniu informacji, jakie obecnie rozwiązania z zakresu autonomii wymiaru sprawiedliwości w Polsce, wspierania niezawisłości sędziowskiej obowiązują obecnie w Polsce, jaki jest stan faktyczny i jaka rozwinęła się na tym gruncie praktyka. Nie była to zatem wymiana doświadczeń, a jedynie ich pozyskiwanie.
  • W dniach 4–6.10.2013 r. w Dźwirzynie odbyła się konferencja szkoleniowa, organizowana przez Oddział w Szczecinie pt. „Zagrożenia niezawisłości i bezpieczeństwa sądów”.
  • W dniach 11–13.10.2013 r. w Dolsku odbyło się szkolenie, organizowane przez Oddział w Poznaniu pt. „Postępowanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych – zagadnienia psychologiczne komunikacji i negocjacji z osobami agresywnymi, zaburzonymi psychicznie lub przeżywającymi ciężkie doświadczenia życiowe”.
  • Z dniem 1.10.2013 r. zmienił się adres biura Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Fundacji Centrum Szkolenia Sędziów „Iustitia”. Nowy adres: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, ul. Przyokopowa 33, 01–208 Warszawa.

(BP)