• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(51)/2023, dodano 11 lutego 2024.

Iustitia na CieszFanów Festiwal 2023

17.8.2023 r. odbyły się Warsztaty Rządy Prawa Wspólna Sprawa, w których sędziowie spotkali się z uczestnikami CieszFanów Festiwal.

Rozmawialiśmy o tym jakie są sądy, jakie powinny być, jakimi cechami powinien się charakteryzować sędzia, czy i jakie powinny być relacje między władzą sądowniczą i pozostałymi władzami1.

1 Więcej pod adresem: https://www.iustitia.pl/ 4740-iustitia-na-festiwalu-cieszfanow-festiwal-2023.