• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

„Iustitia” o wyborach do nowej KRS

W dniu 7.12.2021 r. Zarząd SSP „Iustitia” przyjął stanowisko, w którym przypomniał, że aktualnie obowiązująca ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa powierza wybór 24 z 25 członków tej Rady władzy politycznej, co powoduje, iż Rada stała się organem podporządkowanym władzy politycznej i niezdolnym do wypełniania swojego konstytucyjnego zadania – stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a w związku z tym nominacje sędziowskie z udziałem tak powołanego organu są wadliwe i mogą zostać uznane za nieważne. Zarząd wezwał władze polityczne do niezwłocznego podjęcia działań legislacyjnych w celu przywrócenia zgodności wyboru członków KRS z Konstytucją RP, zaś sędziów do powstrzymania się od udziału w tej procedurze1.

IS

1 Całość stanowiska: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/4336-iustitia-nie-bedziemy-startowac-w-wyborach-do-politycznej-krs-przez-ta-krs-placimy-miliony-euro-kary.