• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(45)/2021, dodano 4 stycznia 2022.

„Iustitia” pomaga afgańskim sędziom i prokuratorom

SSP „Iustitia” od ponad miesiąca pomaga 9 kobietom-sędziom afgańskim oraz 3 prokuratorom, w tym jednej kobiecie, wraz z rodzinami przebywającymi w Polsce od połowy sierpnia 2021 r. Łącznie otoczyła opieką 65 osób, z tego 18 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 16 lat. Jest to największa grupa kobiet-sędziów afgańskich, której udało się uciec z Afganistanu dzięki brawurowej akcji ewakuacyjnej przeprowadzonej przez polskie jednostki specjalne. W Afganistanie zawód sędziego wykonywało ok. 260 kobiet. Kobiety-sędziowie są „wrogami numer jeden” dla Talibów. Jako osoby wykonujące funkcje publiczne, utożsamiane są z poprzednią władzą. W ich kraju groziła im śmierć. Zdecydowały się na dramatyczną ucieczkę wraz z wieloosobowymi rodzinami z Afganistanu. Wszyscy uciekali tak, jak stali. Bez pieniędzy, dodatkowych ubrań.

Podejmowane działania

Pomoc materialna:

SSP „Iustitia” jako pierwsza z instytucji pozarządowych udzieliła pomocy materialnej kobietom-sędziom afgańskim przebywającym w Polsce.

Pierwsza pomoc rzeczowa została przekazana sędziom afgańskim 27.8.2021 r. zaraz po ich przyjeździe do Polski, w okresie odbywania przez nich kwarantanny.

Kontakt z sędziami afgańskimi został zainicjowany przez sędzię Urszulę Żółtak z Oddziału Warszawskiego SSP „Iustitia”, która w ramach Oddziału Warszawskiego szybko zorganizowała zbiórkę rzeczową.

W międzyczasie sędzia Urszula Żółtak za pośrednictwem sędziów afgańskich nawiązała kontakt z organizacjami międzynarodowymi i innymi prawnikami pomagającymi sędziom przebywającym w Polsce.

Zarząd SSP „Iustitia” natychmiastowo rozszerzył akcję pomocy sędziom-afgańskim i zapewnił jej ramy organizacyjne. Założone zostało subkonto SSP „Iustitia” na zbiórkę pieniężną na pomoc sędziom afgańskim, na które wpływają także pieniądze gromadzone za pośrednictwem zrzutka.pl

Koordynacją pomocy kobietom-sędziom afgańskim w ramach SSP „Iustitia” zajmuje się sędzia Urszula Żółtak, która wspólnie z  sędzią Edytą Bronowicką systematycznie przekazuje pomoc rzeczową sędziom afgańskim, jeżdżąc początkowo do miejsc pobytów sędziów afgańskich oddalonych o kilkaset kilometrów. Również Prokurator Krystyna Paszek z Lex Super Omnia zorganizowała zbiórkę rzeczy oraz wraz z sędziami z SSP „Iustitia” i dostarczała je kilkaset kilometrów. W pomoc zaangażował się za pośrednictwem Oddziału Płockiego Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

W akcje pomocy sędziom afgańskim SSP „Iustitia” zaangażowali się sędziowie z oddziałów SSP „Iustitia” z całej Polski. Sędzia Jarosław Łuczaj z Oddziału Radomskiego SSP „Iustitia” otoczył opieką sędziów afgańskich i udzielał im pomocy w codziennych sprawach, gdy przebywali na terenie jego oddziału. Sędziowie z Oddziałów SSP „Iustitia” m.in. z Radomia, Częstochowy, Olsztyna, Wrocławia, Płocka, czy poszczególnych sądów np. Sądu Rejonowego w Kościanówku organizowali zbiórki rzeczowe. Sędziowie z całej Polski dokonywali wpłat pieniężnych  na zbiórkę.

Zebrane ze zbiórki SSP „Iustitia” pieniądze przeznaczane są na zakup artykułów spożywczych, środków higienicznych oraz wyżywienia dla sędziów afgańskich.

Zbiórka publiczna:

Obecnie pomoc organizowana jest w formie zbiórki pieniężnej. Założone zostało subkonto SSP „Iustitia” na zbiórkę pieniężną na pomoc sędziom afgańskim, na które wpływają także pieniądze gromadzone za pośrednictwem zrzutka.pl.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na subkonto:

53 1090 1883 0000 0001 4858 5573 w Santander Bank S.A.

Prosimy o wskazanie w tytule przelewu: „darowizna na pomoc dla sędziów afgańskich”

lub za pośrednictwem zrzutka.

https://zrzutka.pl/5aad

https://iustitia.pl/4236-apel-o-pomoc-dla-sedziow-z-afganistanu