• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(9)/2012, dodano 26 listopada 2012.

„Iustitia” rezygnuje z Forum Debaty Publicznej

SSP „Iustitia” otrzymało z Kancelarii Prezydenta zaproszenie do wzięcia udziału w Forum Debaty Publicznej nt. „Nowy wymiar polityki karnej – upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedliwość naprawcza”. Nie było to pierwsze tego typu zaproszenie, jednak poprzednie doświadczenia nie były obiecujące. Przedstawicielowi „Iustitii” poprzednio udzielono głosu dopiero wówczas, gdy Pan Prezydent i grono najważniejszych uczestników opuściło już obrady. Jednocześnie zastrzeżono, że Prezes „Iustitii” może mówić najwyżej przez 3 minuty. Nie przewidziano też udziału „­Iustitii” w żadnych bieżących pracach FDP – zapraszano nas tylko na spotkania oficjalne. W tej sytuacji Zarząd „Iustitii” poinformował Kancelarię Prezydenta, że nie weźmie udziału w FDP. Zarząd zauważył, że po poprzednich zaproszeniach do udziału w FDP zwracał się do Kancelarii Prezydenta z prośbą o spotkanie sędziów z Panem Prezydentem, a jeśliby to nie było możliwe, z odpowiednim rangą przedstawicielem Kancelarii Prezydenta. Nie otrzymał jednak nigdy żadnej odpowiedzi. (BP)