• Sprawy bieżące
  • Dodano 13 marca 2019.

Iustitia solidaryzuje się z tureckim sędzią Muratem Arslanem

Iustitia solidaryzuje się z tureckim sędzią Muratem Arslanem skazanym w styczniu tego roku przez marionetkowy sąd turecki na 10 lat bezwzględnego więzienia. Nie pozwolimy przejść nad losem Murata Arslana i innych niezawisłych sędziów tureckich do porządku dziennego!

#freeMurat #iustitia #solidaritywithMurat

Murat Arslan to prezes stowarzyszenia sędziów tureckich Yarsav.

Od lat zabierał publicznie głos, upominając się o poszanowanie praw człowieka i praworządności w Turcji.

Czynił to bez względu na groźby ze strony obozu władzy, czy systematyczną degradację zawodową.

Po próbie domniemanego przewrotu z lipca 2016 r. został aresztowany pod absurdalnym zarzutem działania w organizacji terrorystycznej.

W październiku 2017 r. Zgromadzenie Parlamentarne Europy uhonorowało go nagrodą im. Vaclava Havla.

#freeMurat #iustitia #solidaritywithMurat