• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(20)/2015, dodano 29 sierpnia 2015.

„Iustitia” w obronie Rzecznika Ubezpieczonych

Bez konsultacji społecznych, w trybie inicjatywy poselskiej do Sejmu trafił projekt ustawy likwidujący instytucję Rzecznika Ubezpieczonych1. Jego uprawnienia ma przejąć nowy super urząd Rzecznika Finansowego, chociaż zakres jego działania wobec rynku ubezpieczeniowego miałby być węższy niż dotychczas. Stowarzyszenie „Iustitia” protestuje przeciwko tej zmianie.

Instytucja Rzecznika przez 20 lat istnienia w bardzo istotny sposób wpłynęła na zapewnienie gwarancji praw ubezpieczonych. Ubezpieczeni w wielu wypadkach mogli uzyskać ochronę bez wchodzenia na drogę postępowania sądowego, a gdy sprawa trafiała do sądu, mieli możliwość uzyskania różnorodnego wsparcia merytorycznego. Rzecznik odegrał pozytywną rolę w wyznaczaniu trendów rozstrzygania powszechnie spotykanych problemów ubezpieczeniowych.

Uzasadnienie projektu ustawy nie wyjaśnia, jakie argumenty stoją za likwidacją dobrze ocenianej instytucji. W dniu 10.7.2015 r. ustawa została jednak uchwalona przez Sejm i obecnie oczekuje na stanowisko Senatu.

(IS)

1 Druk sejmowy nr 3430, dostępny na: www.sejm.gov.pl.