• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(26)/2016, dodano 30 marca 2017.

„Iustitia” w sprawie wynagrodzenia sędziów i prokuratorów za czas choroby

Stowarzyszenie przyjęło stanowisko w sprawie wynagrodzeń sędziów i prokuratorów za czas choroby1. Wskazano, że w związku z przedstawieniem przez Grupę Roboczą Forum Dialogu Społecznego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych projektu ustawy wprowadzającej zmiany do ustaw pragmatycznych służb mundurowych, która przewiduje przywrócenie pełnopłatnych zwolnień lekarskich, zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości o spowodowanie, aby również w odniesieniu do sędziów i prokuratorów powrócono do przepisów obowiązujących w tej materii przed 1.6.2013 r. Stowarzyszenie poparło w tym zakresie stanowisko Związku Zawodowego Prokuratorów.

(IS)

 

1 Opinia dostępna na: http://www.iustitia.pl/uchwaly/1508-stanowisko-iustitii-w-sprawie-wynagrodzenia-sedziow-i-prokuratorow-za-czas-choroby.