• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 18 stycznia 2021.

„Iustitia” w Strefie Społecznej ECS w ramach Święta Wolności i Demokracji w Gdańsku

Dnia 29.8.2020 r. od godz. 10.00 sędziowie „Iustitii” spotykali się z obywatelami w Strefie Społecznej Święta Wolności i Demokracji w Europejskim Centrum Solidarności.

Sędziowie rozmawiali o tym: co i jak zmienić w polskich sądach, by były przyjazne; o naszej codziennej pracy; o wolności i obywatelskiej odpowiedzialności.

Również w dniu 29.8.2020 r. miały miejsce wydarzenia online: 13.00 – spotkanie z sędzią Pawłem Juszczyszynem, 15.00 – symulacja rozprawy karnej z sędzią Igorem Tuleyą, 18.00 – spotkanie z sędzią Dorotą Zabłu­dowską: „Jaka będzie nasza neo-praworządność?”1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/79-informacje/ 3940-iustitia-w-strefie-spolecznej-europejskie-centrum-solidarnosci-w-ramach-swieta-wolnosci-i-demokracji-w-gdansku; https://iustitia.pl/79-informacje/3941-relacja-ze-spotkania-z-sedzia-pawlem-juszczyszynem-podczas-obchodow-swieta-wolnosci-i-demokracji-w-gdansku