• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

„Iustitia” zwraca się o wszczęcie postępowania wobec rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba

6.6.2019 r. Pan sędzia Piotr Schab upublicznił na stronie głównej Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych (https://rzecznik.gov.pl/) swoje pismo adresowane do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zawiera ono m.in. informację, że sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku „przyjęła gratyfikację finansową od osoby będącej oskarżoną w postępowaniu toczącym się przed tym Sądem”. W zawiadomieniu Zarząd Stowarzyszenia wskazał, że Pan sędzia Piotr Schab ma pełną świadomość tego, że prowadzone przez jego zastępcę postępowanie wyjaśniające dotyczy przyjęcia przez sędzię Dorotę Zabłudowską Gdańskiej Nagrody Równości z rąk Prezydenta Miasta Gdańska. Wie również, że finansową część Nagrody sędzia Dorota Zabłudowska przekazała na cel społeczny, co zadeklarowała w dniu jej otrzymania. Ma wreszcie pełną świadomość tego, że sędzia Dorota Zabłudowska nie podejmowała żadnych czynności w sprawie wytoczonej przez prokuraturę Pawłowi Adamowiczowi. W sposób oczywisty ma świadomość tego, że czynności wyjaśniające z udziałem sędzi Doroty Zabłudowskiej zostały w sprawie zainicjowane wezwaniem z 23.1.2019 r., nieco ponad tydzień po zabójstwie śp. Pawła Adamowicza. Podjęte w opisanym kontekście przez Pana sędziego Piotra Schaba – za pośrednictwem środków masowego komunikowania – czynności informujące opinię publiczną, że sędzia Dorota Zabłudowska „przyjęła gratyfikację finansową od osoby będącej oskarżoną w postępowaniu toczącym się przed tym Sądem” naruszają jej dobre imię jako sędziego (i równocześnie członka zarządu SSP „Iustitia”), narażają na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu sędziego1.

IS

1 Całość zawiadomienia dostępna na: https://iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/3115-iustitia-zwraca-sie-o-wszczecie-postepowania-wobec-rzecznika-dyscyplinarnego-piotra-schaba