• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

Iustitianin sędzia Rafał Cebula laureatem nagrody Złoty Paragraf, w kategorii „najlepszy sędzia”

Dziennik Gazeta Prawna przyznał nagrody Złoty Paragraf. Laureatem w kategorii najlepszy sędzia został Iustitianin Rafał Cebula, SSR w Siemianowicach Śląskich. To dzięki skierowanemu przez niego pytaniu prejudycjalnemu Trybunał Sprawiedliwości UE uznał w 2018 r., że odzyskiwanie długów za pomocą nakazu zapłaty opartego na wystawianych przez banki dokumentach jest niezgodne z prawem unijnym.

Panu sędziemu składamy serdeczne gratulacje!1.

IS

1 Więcej informacji zob.: https://iustitia.pl/79-informacje/3109-rafal-cebula-laureatem-nagrody-zloty-paragraf-w-kategorii-najlepszy-sedzia