• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(47)/2022, dodano 29 sierpnia 2022.

Izba Cywilna SN orzekająca w składzie złożonym z sędziów powołanych z udziałem neo-KRS nie jest sądem ustanowionym przez prawo

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał 3.2.2022 r. wyrok (Advance Pharma Sp. z o.o. przeciwko Polsce, 1469/20), dotyczący niezależności neo-sędziów z Izby Cywilnej SN.

Co stwierdził ETPCz?

1. Izba Cywilna SN orzekająca w składzie złożonym z osób powołanych na urząd sędziego przy udziale neo-KRS nie jest sądem ustanowionym przez prawo.

2. Narusza to prawo strony do niezależnego sądu w rozumieniu art. 6 ­Europejskiej Konwencji Praw Czło­wieka.

3. Istnienie neo-KRS w obecnym kształcie prowadzi do pogłębienia kryzysu praworządności.

Trybunał przyznał skarżącej spółce Advance Pharma odszkodowanie w wysokości 18 000 EURO za naruszenie prawa do sądu. Interwencję w sprawie zgłosiło Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Nasze Stowarzyszenie wskazało, że od 2018 r. powołania na urząd sędziego SN były dokonywane z rażącym naruszeniem prawa. W efekcie powstały uzasadnione wątpliwości co do niezależności neo-sędziów SN1.

IS

1 Więcej informacji na ten temat na stronie: https://www.iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/4361-izba-cywilna-sn-orzekajaca-w-skladzie-zlozonym-z-osob-powolanych-na-urzad-sedziego-przy-udziale-neo-krs-nie-jest-sadem-ustanowionym-przez-prawo-wyrok-etpcz-pharma-vs-polska-1469-20.