• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

Izba Dyscyplinarna zawiesiła sędziego Krzysztofa Chmielewskiego

W dniu 5.1.2022 r. Izba Dyscyplinarna w SN zawiesiła w czynnościach służbowych sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Krzysztofa Chmielewskiego i obniżyła należne mu wynagrodzenie o 25%. Sędzia został zawieszony za to, iż wykonał orzeczenia TSUE i na ich podstawie zakwestionował status sędziego powołanego na wniosek neo-KRS1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/4349-izba-dyscyplinarna-zawiesila-sedziego-krzysztofa-chmielewskiego-z-sadu-okregowego-z-warszawy-za-to-ze-stosuje-prawo-ue-i-obnizyla-mu-wynagrodzenie-o-25.