• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(45)/2021, dodano 4 stycznia 2022.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie jest Sądem ustanowionym z mocy prawa

Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że Polska musi podjąć szybkie działania w celu rozwiązania problemu braku niezależności neo-KRS. Dziś ETPCz wydał wyrok w sprawie ­Dolińska-Ficek i Ozimek przeciwko Polsce (49868/19 i 57511/19). Co stwierdził Trybunał:

•    ETPCz po raz kolejny potwierdził, że powołanie sędziów przy udziale neo-KRS uzależnionej od polityków sprawia, że taki sąd nie jest sądem niezależnym, „ustanowionym przez prawo”.

•    Naruszenie praw skarżących ma swoje źródło w zmianach legislacyjnych dotyczących powołania ­neo-KRS i ma znaczenie dla WSZYSTKICH powołań sędziowskich dokonanych z jej udziałem.

•    Trybunał stwierdza, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która rozpatrywała sprawy skarżących, nie była „sądem ustanowionym przez prawo”.

•    Trybunał wskazuje, że konieczne jest szybkie powołanie nowej KRS, gdzie członków-sędziów wybierają sędziowie bez udziału władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Wnioski Trybunału dotyczące nie­zgodności trybu powoływania sędziów z udziałem neo-KRS z wymogami „ustanowionego niezawisłego i bezstronnego sądu” będą mieć konsekwencje dla oceny podobnych skarg w innych toczących się lub przyszłych sprawach. Trybunał przyznał skarżącym odszkodowanie od Polski w wysokości po 15 000 euro, co wypłacone zostanie z budżetu państwa. To już kolejny po sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce wyrok ETPCz zasądzający odszkodowanie z uwagi na naruszenie prawa do sądu, którego źródłem jest niezgodne z prawem powołanie neo-KRS1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/4303-izba-kontroli-nadzwyczajnej-i-spraw-publicznych-nie-jest-sadem-ustanowionym-z-mocy-prawa-stwierdzil-w-wyroku-z-dnia-8-11-2021r-europejski-trybunal-praw-czlowieka.