• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(11)/2013, dodano 11 kwietnia 2013.

Jak to jest z kilometrówką?

Zarząd SSP „Iustitia” zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań w sprawie sposobu realizowania przez niektórych dyrektorów sądów powszechnych uprawnień sędziów wynikających z art. 95 § 3 PrUSP, który przewiduje, że w razie uzyskania zgody na zamieszkiwanie poza siedzibą sądu, sędziemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby sądu, na zasadach obowiązujących przy ustalaniu kosztów podróży służbowej (tzw. delegacji). Zarząd wywiódł, że różnicowanie przez dyrektorów sądów wysokości uznawanych kosztów przejazdów (w różnych sądach obowiązują różne stawki) powoduje dodatkowe obciążenie ekonomiczne niektórych sędziów, co ma bezpośredni wpływ na wysokość realnego wynagrodzenia za pracę1. (BP)

1Pełen tekst wystąpienia dostępny na: www.ius­titia.pl (skrócony link: bit.ly/X68Duo).