• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(31)/2018, dodano 12 lipca 2018.

Jaka przyszłość KRS w ENCJ?

W dniu 1.6.2018 r. zakończyło się w Lizbonie posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ), która stoi na straży niezależności wymiaru sprawiedliwości i do której należą 24 rady sądownictwa z 20 państw UE.

Zgromadzenie Ogólne ENCJ przyjęło Deklarację Lizbońską1 w sprawie wiodących pozytywnych zmian. Deklaracja stwierdza, że Rady Sądownictwa powinny inicjować i prowadzić proces reform, skupiając się na dwóch aspektach: aspekcie wewnętrznym w sensie zaangażowania interesariuszy oraz w aspekcie zewnętrznym stosunku wymiaru sprawiedliwości do innych podmiotów państwowych i wzmacniania pozycji sądownictwa w państwie.

Deklaracja zawiera także obszerny paragraf dotyczący sytuacji w Polsce.

ENCJ w swoim komunikacie końcowym stwierdza, że: „obecność na Zgromadzeniu Ogólnym przedstawicieli polskiej KRS nie oznacza, że ENCJ uznaje, że jej status członka w ramach stowarzyszenia zostanie utrzymany”. Jeżeli KRS zostanie wykluczony z Sieci lub zostanie zawieszone jej członkostwo, to będzie to tym bardziej dotkliwe, że polska KRS była jednym ze współzałożycieli ENCJ w 2004 r.

W Lizbonie KRS reprezentowali sędziowie Maciej Mitera i Dariusz Drajewicz, wcześniej powiązani z Ministerstwem Sprawiedliwości, obaj powołani przez Zbigniewa Ziobrę na prezesów sądów.

Sprawa polska przewijała się w czasie obrad. Jak pisze Mariusz Jałoszewski w oko.press.pl: „Nowo wybrany przewodniczący ENCJ Holender Kees Sterk w mowie inauguracyjnej 30.5.2018 r. stwierdził: «Rządy prawa, podział władz i niezależność silnej władzy sądowniczej są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego. Bez tego stoczymy się do dyktatury»”. W wywiadzie dla Reutersa 30.5.2018 r. powiedział: „To, co dzieje się w Polsce i na Węgrzech, to nie incydenty, to jest na poziomie zagrożeń systemowych. Ta choroba może się rozszerzać na sąsiednie państwa, a być może na inne części Europy”.

Przedstawiciele ENCJ w drugiej połowie czerwca 2018 r. będą przebywać w Polsce. Spotkają się m.in. z przedstawicielami SN, KRS i SSP „Iustitia”. Spotkania te poprzedzą ewentualne dalsze kroki co do udziału polskiej KRS w pracach ENCJ.

(IS)

1 Całość deklaracji lizbońskiej dostępna na: https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/ENCJ%20Lisbon%20Declaration%20final%201%20June%20-%20adopted%20GA.pdf