• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(15)/2014, dodano 8 maja 2014.

Jerzy Kozdroń uhonorowany medalem przez KRS

Krajowa Rada Sądownictwa uchwałą z 17.1.2014 r. w sprawie uhonorowania sędziów, byłych sędziów i sędziów w stanie spoczynku w uznaniu ich postawy
i działalności w latach 1980–1989 ubiegłego wieku, a w szczególności za dochowanie wierności zasadzie niezawisłości sędziowskiej, postanowiła wyróżnić medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae” Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzego Kozdronia – byłego sędziego Sądu Rejonowego w Kwidzynie. Uroczystość wręczenia medalu odbyła się podczas posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 4.3.2014 r.

Medale otrzymali również sędziowie Rafał Malarski (Sąd Najwyższy) i Zbigniew Cendrowski (Sąd Apelacyjny w Warszawie). (BP)