• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(9)/2012, dodano 26 listopada 2012.

Jest pierwsze pytanie prawne w sprawie ustawy okołobudżetowej na 2012 r.

W związku z zarzutami naruszenia przez ustawę okołobudżetową na 2012 r. przepisów Konstytucji, w Trybunale Konstytucyjnym zawisła sprawa ze skargi I Prezesa SN (sygn. K 1/12). W związku z zagrożeniem, że TK umorzy postępowanie z początkiem 2013 r. z uwagi na utratę mocy obowiązującej przez zaskarżone przepisy ustawy, Zarząd SSP „­Iustitia” apeluje o składanie indywidualnych pozwów o zapłatę. Wystąpienie przez sąd orzekający z pytaniem prawnym do TK powinno uniemożliwić umorzenie postępowania przez TK. Pierwsze takie pytanie, zadane przez rozpoznający sprawę dwójki sędziów z Poznania Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, zostało przyjęte do rozpoznania przez TK (sygn. P 35/12). Tuż przed zamknięciem numeru okazało się, że w sprawie K 1/12 Trybunał wyznaczył rozprawę na 12.12.2012 r. (BP)