• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(6)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Kampania wyborcza – bez debaty o sądach

W czasie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu SSP „Iustitia” wraz z innymi organizacjami zaapelowała do komitetów wyborczych o debatę również na temat wymiaru sprawiedliwości1. Jak wiemy, żadna znacząca debata nt. wymiaru sprawiedliwości w kampanii wyborczej się nie odbyła. (BP)

1 Tekst apelu dostępny na: http://www.iustitia.pl/content/view/736/257.