• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(43)/2021, dodano 9 czerwca 2021.

KE kieruje skargę do TSUE w sprawie „ustawy kagańcowej” i Izby Dyscyplinarnej

Komisja Europejska kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę w sprawie „ustawy kagańcowej” i Izby Dyscyplinarnej – wraz z wnioskiem o zarządzenie środków tymczasowych, tj. o:

•    zawieszenie przepisów uprawniających Izbę Dyscyplinarną do rozpoznawania spraw dotyczących uchylenia immunitetów sędziów, jak również spraw z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i stanu spoczynku sędziów Sądu Najwyższego;

•    zawieszenie skutków już podjętych decyzji Izby Dyscyplinarnej dotyczących uchylenia immunitetu sędziów;

•    zawieszenie przepisów uniemożliwiających polskim sędziom bezpośrednie stosowanie niektórych przepisów prawa UE chroniących niezawisłość sędziowską oraz kierowanie do Trybunału Sprawiedliwości pytań prejudycjalnych w tym zakresie, a także przepisów kwalifikujących działania sędziów w tym zakresie jako przewinienia dyscyplinarne1.

IS

1 Zob. https://www.iustitia.pl/79-informacje/4144-komisja-europejska-kieruje-do-trybunalu-sprawiedliwosci-skarge-ws-ustawy-kagancowej-i-izby-dyscyplinarnej-wraz-z-wnioskiem-o-zarzadzenie-srodkow-tymczasowych