• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

KE przychyliła się do stanowiska „Iustitii” i rozpoczęła procedurę kontroli stosowania przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym sędziów

3.4.2019 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do Polski pismo z formalnym zawiadomieniem w sprawie nowego systemu dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Polski rząd ma 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi. W komunikacie Komisji czytamy m.in.: „Nowy system dyscyplinarny podważa niezawisłość polskich sędziów, nie zapewnia koniecznych gwarancji, aby chronić je przed kontrolą władzy politycznej, zgodnie z wymogami TSUE. Po pierwsze, Komisja jest zdania, że Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, czytanym w zw. z art. 47 KPP Unii Europejskiej, który zapewnia prawo do skutecznego odwołania przed niezależnym i bezstronnym sądem. Polskie prawo pozwala wszczynać wobec sędziów sądów powszechnych postępowania wyjaśniające, postępowania dyscyplinarne i ostatecznie poddać ich sankcjom ze względu na treść orzeczeń sądowych”1.

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/2959-komisja-europej­ska-przychyla-sie-do-stanowiska-iustitii-i-rozpoczyna-procedure-kontroli-stosowania-w-polsce-przepisow-dot-postepowania-dyscyplinarnego-sedziow