• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(42)/2020, dodano 28 marca 2021.

KE wszczęła procedurę wobec Polski o naruszenie unijnego prawa

Komisja Europejska wszczęła „dodatkową” procedurę wobec Polski o naruszenie prawa UE w kwestii Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Stwierdziła, że „Polska narusza prawo UE, zezwalając Izbie Dyscyplinarnej SN, której niezależność i bezstronność nie jest zagwarantowana na dalsze podejmowanie decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na sędziów”. Dotyczy to spraw takich jak: uchylenie immunitetu w celu pociągnięcia sędziego do odpowiedzialności karnej lub ewentualnie zatrzymania go, a także spraw dotyczących prawa pracy i zabezpieczenia społecznego sędziów Sądu Najwyższego czy przejścia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku” – czytamy w komunikacie1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/nowa-krs-no­wy-sn/4050-ke-wszczela-procedure-wobec-polski-o-naruszenie-unijnego-prawa.