• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(21)/2015, dodano 27 grudnia 2015.

„Kilometrówki” na wokandzie SN

Sąd Najwyższy na razie odroczył rozpoznanie sprawy i, mając poważne wątpliwości co do wykładni prawa, przedstawił zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów tego Sądu1. To efekt pierwszej sprawy kasacyjnej o „kilometrówki” sędziów, czyli zwrot kosztów przejazdu do siedziby sądów na rzecz sędziów, którzy uzyskali zgodę na zamieszkiwanie poza miejscowością będącą siedzibą sądu i dojeżdżanie do miejsca orzekania własnym samochodem. „Iustitia” przygotowała wzory pozwów, które mogą być wnoszone przez sędziów pokrzywdzonych zaniżeniem wysokości stawek kilometrowych.

Sprawa dotyczy poprzedniego stanu prawnego (sprzed 1.1.2015 r.), kiedy to w każdym z okręgów wysokość stawki za kilometr dojazdu była określana odrębnie przez prezesa danego sądu okręgowego. Od 1.1.2015 r. stawki „kilometrówek” na terenie całego kraju zostały ujednolicone i obniżone do kwoty 30 groszy za kilometr, a zgodnie z nowelizacją PrUSP zwaną „Lex Biernacki”, prawa do zwrotu kosztów przejazdu mają zostać pozbawieni wszyscy sędziowie sądów rejonowych oraz sędziowie wyższych szczebli mieszkający w odległości do 20 km od siedziby sądu.

(IS)

1 III PZP 5/15.