• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Kolejne postępowania dyscyplinarne przeciw sędziom sprzeciwiającym się niszczeniu Wymiaru Sprawiedliwości

Po raz kolejny Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego podjął działania dyscyplinarne wobec sędziów sprzeciwiających się zmianom niszczącym sądownictwo. Szczególnie oburzające są działania polegające na zwracaniu się do władz poszczególnych sądów, w których sędziowie ci pełnią służbę, o opinie i dane statystyczne dotyczące ich pracy (w tym stabilność orzecznictwa, terminowość sporządzania uzasadnień i przypadki stwierdzonych przewlekłości postępowania), podczas gdy zakres żądanych informacji wykraczał w oczywisty sposób poza zakres przedmiotowy prowadzonych postępowań wyjaśniających, gdzie wskazywano „przekroczenie granic przynależnej sędziemu swobody wypowiedzi publicznej dotyczącej innych sędziów i przedstawicieli konstytucyjnych organów władzy publicznej”. W świetle komunikatu Rzecznika z 17.1.2019 r. o postawieniu zarzutów dyscyplinarnych sędziom Monice Frąckowiak i Olimpii Barańskiej-Małuszek oczywiste staje się, że opisane zbieranie informacji miało na celu znalezienie jakichkolwiek ewentualnych uchybień w zachowaniu sędziów, mogących posłużyć za podstawę do postawienia zarzutów. Stanowczy sprzeciw wobec takich praktyk wraził w uchwale Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/81-uchwa­ly/2806-uchwala-zespolu-interwencyjnego-forum-wspolpracy-sedziow-z-dnia-21-stycznia-2019-r-w-sprawie-wszecia-postpowan-dyscyplinarnych-przeciwko-sedziom-monice-frackowiak-i-olimpii-baranskiej-maluszek