• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(52)/2023, dodano 20 maja 2024.

Kolejne projekty ustaw dotyczących zmian w sądownictwie

Oprócz przygotowanych wcześniej projektów nowych ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych przygotowano także projekty ustaw o Trybunale Konstytucyjnym oraz o Sądzie Najwyż­szym.

Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym został przedyskutowany i opracowany przez zespół sędziów Izby Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń ­Społecznych Sądu Najwyższego powołanych na stanowiska przed 2018 r.1.

1 Wszystkie projekty reformujące całościowo wymiar sprawiedliwości znajdziecie Państwo na stronie: https://www.iustitia.pl/79-informacje/ 4820-projekty-ustaw-zmian-w-sadownictwie-gotowe-do-uchwalenia.