• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 18 stycznia 2021.

Kolejne pytania prejudycjalne są rozpoznawane w TSUE

W Trybunale Sprawiedliwości UE 22.9.2020 r. odbyły się dwie rozprawy istotne dla oceny zmian wprowadzanych w wymiarze sprawiedliwości pod kierunkiem ministra Zbigniewa Ziobry po 2015 r. TSUE ma odpowiedzieć na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Najwyższy w czerwcu i lipcu 2019 r. na kanwie spraw sędziów: Waldemara Żurka, rzecznika prasowego dawnej KRS (sprawa C-487/19) i Moniki Frąckowiak ze SSP „Iustitia” i europejskiego stowarzyszenia sędziów MEDEL (sprawa C-508/19).

Trybunał oceni skuteczność powołania na stanowiska sędziowskie do Izby Dyscyplinarnej i Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN w procedurze, w której brała udział upolityczniona neo-krs. Przed Trybunałem polski rząd reprezentowała wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska. Obecni byli też prokuratorzy Prokuratury Krajowej: Bożena Górecka, Robert Hernand, Arkadiusz Reczka, Małgorzata Słowińska i Sebastian Bańko.

Rzecznik generalny wyda opinię 12.1.2021 r., później TSUE wyda wyroki1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/3963-c